L HOUSE 2016

Site: Zunhua, Hebei
Time: 2016
Status: Scheme
Size: 270 sqm
Designed by: Di Shaohua, Feng Shuxian, Liu Xing