MAX TIANYUN OFFICE BUILDING 2013-2017

Site: Beijing
Time: 2013-2017
Status: Completed
Size: Single office buiding 2000sqm/ Office park 200,000sqm
Team: Di Shaohua, Feng Jiancheng, Lu Dongxia, Huo Junlong, An Zhaoxue, Liu Xing
Collaborator: CSCEC